APPERTÚRA 

Adatvédelmi tájékoztató

Az Appertúra Kft (továbbiakban: Adatkezelő) hírlevél küldési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a kiküldhetőség céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.Az Appertúra Kft (továbbiakban: Adatkezelő) hírlevél küldési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a kiküldhetőség céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a személyes adatait.
Az adatkezelő címe: 1191. Budapest, Toldy utca 5. fszt. 2.
Az adatkezelő elérhetősége: Tornyai István, +3630-933-4482, tornyai@appertura.hu
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 

Hozzájárulás az adatkezeléshez:
A felhasználó kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. Az adatszolgáltatás önkéntes, és az Adatkezelések jogalapja az egyes adatkezelések tekintetében a résztvevők által külön-külön megadható előzetes és kifejezett hozzájárulásuk. A résztvevők a jelen adatlapon megadott bármelyik hozzájárulásukat bármikor külön-külön, vagy együttesen is visszavonhatják a lenti elérhetőségek bármelyikén. A résztvevők részéről az adatkezeléshez adott, vagy az általa megadott valamennyi hozzájárulás együttes visszavonása az adatok törlését eredményezi. Egy hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Az érintettek köre: hírlevélre jelentkező felhasználók

A kezelt adatok köre: a felhasználók által megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, email cím

Az adatgyűjtés célja: a hírlevél kiküldhető legyen.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

  • Tornyai István
  • Az Appertúra Kft. kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok visszavonásáig,

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

AJÁNLATOK, HÍRLEVELEK, ÉRTESÍTÉSEK

Kérjük, hogy amennyiben élni kíván az alábbi lehetőséggel jelölje be x-szel:

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Apertúra Kft. az általam megadott e-mail címre általános, vagy a korábbi vásárlásaim alapján testreszabott hírlevelet, reklámokat, elektronikus hirdetést és egyéb tájékoztatásokat és ajánlatokat küldjön az Apertúra Kft.-nél elérhető és egyéb, partnerei által forgalmazott és nyújtott termékekről és szolgáltatásokról.

Az Appertúra Kft. részvételi feltételeit és a személyes adataim felhasználásról szóló Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem, megértettem, és azok tartalmát teljes mértékben elfogadtam, az általam itt megadott adatok a valóságnak megfelelnektájékoztatóban írtak szerint az általam megadott egyéb adatokkal együtt kezelje.